Lettera

Kelimeler anlam taşır, anlamlandırır. Harflerle, kelimeleri yaratırız. Her kelimenin titreşimi, enerjisi ve sayısal bir karşılığı olduğuna inanılır.

İsmimizde taşıdığımız harfler bile kuantuma göre hayat çizgimizi yönlendiren enerjilerdir. Hindu rahipler seslerin titreşiminin gizli formülünü “Om” sesi ile anlatırken, Budist kahinler iyiyi ve kötüyü titreşimlerle hisseder, Kızılderililer çocuklarına verdikleri isimlerin onların karakterini belirlediğine inanır. Lettera Koleksiyonu, harfler koleksiyonudur; her bir harf yaydığı titreşimin taşıdığı enerji ile mutluluğumuza, heyecanlarımıza, arzularımıza olumlu bir enerji katar, boynumuzda taşıdığımız her harf seçimlerimizi, tercihlerimizi ve böylelikle hayatımızı şekillendirir. Harflerin tılsımına inanın.