heart

 

Black Orchid Collection

 

Orchidelirium is the name given to the Victorian era of flower madness when collecting and discovering orchids reached extraordinaily high levels.

Wealthy orchid fanatics of the 19th century sent explorers and collectors to almost every part of the World in search of new varities of orchids.

 

Orchids are considered symbols of love because of the fact that the plants grow easily and bloom under most conditions. During the Victorian era, it was a custom to gift exotic and rare flowers to Show love and affection.

 

It was even believed that rarer the flower you chose as a gift, deeper was your love. In parts of Europe, orchids were used as a key ingredient in love potions.

 

Black Orchids symbolize admiration, respect, dignity and royalty.

 

 

Siyah Orkide Koleksiyonu

 

Orkideliryum, orkidelerin olağanüstü düzeylerde keşfedilerek bulunduğu ve çiçek çılgınlığı olarak anılan Viktorya dönemine verilen isimdir. 

19’uncu yüzyılın varlıklı orkide hayranları, yeni orkide türlerini bulmak üzere dünyanın neredeyse her bir köşesine kaşifler ve koleksiyoncular göndermişlerdir. 

Orkide, aşkın sembolü olarak kabul edilir çünkü bu bitkiler çoğu koşulda kolaylıkla büyüyüp çiçek açabilir. Viktorya döneminde, duyulan aşkı ve sevgiyi göstermek için egzotik ve nadir çiçekleri hediye etmek bir adetti. 

Hatta hediye olarak ne kadar ender bulunan bir çiçeği seçerseniz, aşkınızın da o kadar derin olduğuna inanılırdı. Avrupa’nın bazı yerlerinde orkideler, aşk iksirlerinin en önemli bileşenlerinden biri olarak kullanılıyordu. 

Siyah Orkideler hayranlığın, saygının, onurun ve saltanatın sembolüdür.

 

 

Коллекция «Черная орхидея»

 

Орхиделириум- это название, данное викторианской эпохе цветочного сумасшествия, когда сбор и открытие новых сортов орхидей достигли невероятного уровня. Богатые фанатики орхидей 19-ого века отправляли первооткрывателей и сборщиков орхидей в почти каждый уголок света ради поиска новых сортов орхидей.

 

Орхидеи рассматриваются как символ любви в связи с фактом того, что растения легко растут и цветутпрактически в любых условиях. Во время викторианской эпохи дарение экзотических и редких цветов сталотрадиционным выражением любви и внимания.

 

Верили, что чем реже цветок, который вы дарите, тем глубже ваша любовь. В некоторых местах Европыорхидеи использовались для изготовления любовного зелья.

 

Черные орхидеи символизируют восхищение, уважение, честь и королевский статус.

 

 

 

 

 

Black Orchid Collection

 

Orchidelirium is the name given to the Victorian era of flower madness when collecting and discovering orchids reached extraordinaily high levels.

Wealthy orchid fanatics of the 19th century sent explorers and collectors to almost every part of the World in search of new varities of orchids.

 

Orchids are considered symbols of love because of the fact that the plants grow easily and bloom under most conditions. During the Victorian era, it was a custom to gift exotic and rare flowers to Show love and affection.

 

It was even believed that rarer the flower you chose as a gift, deeper was your love. In parts of Europe, orchids were used as a key ingredient in love potions.

 

Black Orchids symbolize admiration, respect, dignity and royalty.

 

 

Siyah Orkide Koleksiyonu

 

Orkideliryum, orkidelerin olağanüstü düzeylerde keşfedilerek bulunduğu ve çiçek çılgınlığı olarak anılan Viktorya dönemine verilen isimdir. 

19’uncu yüzyılın varlıklı orkide hayranları, yeni orkide türlerini bulmak üzere dünyanın neredeyse her bir köşesine kaşifler ve koleksiyoncular göndermişlerdir. 

Orkide, aşkın sembolü olarak kabul edilir çünkü bu bitkiler çoğu koşulda kolaylıkla büyüyüp çiçek açabilir. Viktorya döneminde, duyulan aşkı ve sevgiyi göstermek için egzotik ve nadir çiçekleri hediye etmek bir adetti. 

Hatta hediye olarak ne kadar ender bulunan bir çiçeği seçerseniz, aşkınızın da o kadar derin olduğuna inanılırdı. Avrupa’nın bazı yerlerinde orkideler, aşk iksirlerinin en önemli bileşenlerinden biri olarak kullanılıyordu. 

Siyah Orkideler hayranlığın, saygının, onurun ve saltanatın sembolüdür.

 

 

Коллекция «Черная орхидея»

 

Орхиделириум- это название, данное викторианской эпохе цветочного сумасшествия, когда сбор и открытие новых сортов орхидей достигли невероятного уровня. Богатые фанатики орхидей 19-ого века отправляли первооткрывателей и сборщиков орхидей в почти каждый уголок света ради поиска новых сортов орхидей.

 

Орхидеи рассматриваются как символ любви в связи с фактом того, что растения легко растут и цветутпрактически в любых условиях. Во время викторианской эпохи дарение экзотических и редких цветов сталотрадиционным выражением любви и внимания.

 

Верили, что чем реже цветок, который вы дарите, тем глубже ваша любовь. В некоторых местах Европыорхидеи использовались для изготовления любовного зелья.

 

Черные орхидеи символизируют восхищение, уважение, честь и королевский статус.