heart

İnsan Kaynakları

Alanında bilgi sahibi, eğitimli ve deneyimli insan gücünü istihdam etmek; çalışan verimliliğini artırmak, gelişmelerine imkân sağlamak, iş birliği ve dayanışmanın olduğu huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak sürekli büyüme, küresel bilinirliğe ulaşma ve gelişme için hedeflediğimiz yoldur. İnsan kaynakları yönetimi için Roberto Bravo'nun belirlemiş olduğu ana hedef, firma vizyonu doğrultusunda değer üreten insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.